Tvättprocess och vattenrening

Att ständigt förbättra tvättprocessen från ett miljöperspektiv är en viktig målsättning inom textilservicebranschen. Flera företag engagerar sig i att minska skadliga effekter av de utsläpp som sker och i att utveckla innovativa tvättprocesser som minimerar användning av kemikalier.

CWS fasade ut mikroplaster – med bibehållet tvättresultat

Genom ett systematiskt arbete har CWS testat samtliga 45 kemprodukter som används inom verksamheten och låtit produktutvecklare justera deras kemiska sammansättning där det krävdes. Utsläppen av mikroplast har genom detta minskat med 31 ton per år genom att bland annat byta ut plastpartiklar med majskolvsmjöl, en biprodukt från livsmedels- och foderindustrin som bryts det ner helt i naturen.

Läs mer…

CWS utvecklar mattvätteknik för minskad vattenanvändning

Mattvätt kan utvecklas för att minska både vatten och energiförbrukning. CWS utvecklar ständigt tekniken och siktar nu mot en 50 % reduktion av vattenanvändningen. 

Läs mer…

Solvatten ger färre sjukdomsfall – med hjälp av Rikstvätt

Rikstvätt stöttar företaget Solvatten som tagit fram en innovativ lösning för att på ett enkel och billigt sätt rena vatten för människor i utvecklingsländer. 

Läs mer…

Toppmodernt reningsverk i Helsingborg tar bort 96 % av metallerna

Berendsen invigde under 2018 sin nya reningsanläggning där tvättvatten behandlas bland annat genom surhetsreglering och användning av flockningsmedel. Det renade vattnet separeras och går ut i avloppet, medan slammet centrifugeras och deponeras. Genom denna miljösatsning minskad utsläppen av tungmetaller till det kommunala avloppet med upp till 96 %. Kommunala reningsverk är ej anpassade för att avskilja metaller, vilket gör att dessa ofta går rakt ut i havet. De metaller som fastnar i verket riskerar att hamna i det näringsrika slam som sprids på åkermarker. Reningsanläggningen bidrar därför med stora samhällsnyttor. 

Läs mer…

Berendsen tar ansvar för vattenreningen

Berendsen Textil AB har åtta reningsverk i Sverige, två biologiska och sex kemisk/mekaniska. Företaget har också startat ett projekt som ska utreda lämpliga reningstekniker bland annat för att minska metallhalterna i utgående processavloppsvatten.

Se en film på två minuter om hur det går till:

Läs mer…

Berendsen bidrar även aktivt till forskning inom området genom universitetssamarbeten.

Läs mer…

Mattab AB tar vid där kommunen inte räcker till

Mattab AB har investerat i ett reningsverk som kan hantera tungmetaller de kommunala reningsverken inte förmår avlägsna.

I Hr Björkmans tvättprocess gör bakterierna jobbet

Hos Hr Björkmans Entrémattor används naturliga bakterier som dresserats att äta viss typ av smuts. Bakterierna är känsliga för höga temperaturer och hålls kring 30-35 grader, vilket minskar energianvändningen. Tvättmedelsdoseringen har minskats med 60 procent.

Läs mer…