Tvättprocess och vattenrening

Att ständigt förbättra tvättprocessen från ett miljöperspektiv är en viktig målsättning inom textilservicebranschen. Flera företag engagerar sig i att minska skadliga effekter av de utsläpp som sker och i att utveckla innovativa tvättprocesser som minimerar användning av kemikalier.

Solvatten ger färre sjukdomsfall – med hjälp av Rikstvätt

Rikstvätt stöttar företaget Solvatten som tagit fram en innovativ lösning för att på ett enkel och billigt sätt rena vatten för människor i utvecklingsländer. 

Läs mer…

Toppmodernt reningsverk i Helsingborg tar bort 96 % av metallerna

Berendsen invigde under 2018 sin nya reningsanläggning där tvättvatten behandlas bland annat genom surhetsreglering och användning av flockningsmedel. Det renade vattnet separeras och går ut i avloppet, medan slammet centrifugeras och deponeras. Genom denna miljösatsning minskad utsläppen av tungmetaller till det kommunala avloppet med upp till 96 %. Kommunala reningsverk är ej anpassade för att avskilja metaller, vilket gör att dessa ofta går rakt ut i havet. De metaller som fastnar i verket riskerar att hamna i det näringsrika slam som sprids på åkermarker. Reningsanläggningen bidrar därför med stora samhällsnyttor. 

Läs mer…

Berendsen tar ansvar för vattenreningen

Berendsen Textil AB har åtta reningsverk i Sverige, två biologiska och sex kemisk/mekaniska. Företaget har också startat ett projekt som ska utreda lämpliga reningstekniker bland annat för att minska metallhalterna i utgående processavloppsvatten.

Se en film på två minuter om hur det går till:

Läs mer…

Berendsen bidrar även aktivt till forskning inom området genom universitetssamarbeten.

Läs mer…

Mattab AB tar vid där kommunen inte räcker till

Mattab AB har investerat i ett reningsverk som kan hantera tungmetaller de kommunala reningsverken inte förmår avlägsna.

I Hr Björkmans tvättprocess gör bakterierna jobbet

Hos Hr Björkmans Entrémattor används naturliga bakterier som dresserats att äta viss typ av smuts. Bakterierna är känsliga för höga temperaturer och hålls kring 30-35 grader, vilket minskar energianvändningen. Tvättmedelsdoseringen har minskats med 60 procent.

Läs mer…