Tvättprocess och vattenrening

Att ständigt förbättra tvättprocessen från ett miljöperspektiv är en viktig målsättning inom textilservicebranschen. Flera företag engagerar sig i att minska skadliga effekter av de utsläpp som sker och i att utveckla innovativa tvättprocesser som minimerar användning av kemikalier.

Berendsen tar ansvar för vattenreningen

Berendsen Textil AB har åtta reningsverk i Sverige, två biologiska och sex kemisk/mekaniska. Företaget har också startat ett projekt som ska utreda lämpliga reningstekniker bland annat för att minska metallhalterna i utgående processavloppsvatten.

Se en film på två minuter om hur det går till:

Läs mer…

Berendsen bidrar även aktivt till forskning inom området genom universitetssamarbeten.

Läs mer…

Mattab AB tar vid där kommunen inte räcker till

Mattab AB har investerat i ett reningsverk som kan hantera tungmetaller de kommunala reningsverken inte förmår avlägsna.

I Hr Björkmans tvättprocess gör bakterierna jobbet

Hos Hr Björkmans Entrémattor används naturliga bakterier som dresserats att äta viss typ av smuts. Bakterierna är känsliga för höga temperaturer och hålls kring 30-35 grader, vilket minskar energianvändningen. Tvättmedelsdoseringen har minskats med 60 procent.

Läs mer…