Vattenanvändning

Vatten är en av våra viktigaste resurser och ska hanteras sparsamt. Många aktörer inom textilservicebranschen har tagit ett stort ansvar genom att minska sin vattenanvändning radikalt, genom effektivare maskiner och processer.

133 swimmingpooler sparas per år i varje tvätteri

Elis/Berendsen har nio Svanenmärkta tvätterier i Sverige. Låg vattenanvändning är en viktig del av Svanens kriterier. Jämfört med tvätt i vanliga hushållsmaskiner sparas varje år vatten motsvarande hela 133 femtio meter långa swimmingpooler i vart och ett av dessa Svanenmärkta tvätterier. 

Läs mer…

Slutna cirklar i Veddesta

I Berendsens mattvätt i Veddesta har återanvändningen av renat vatten från det interna reningsverket minskat vattenanvändningen kraftigt. En fjärdedel av tidigare utgående vatten kan nu återanvändas, vilket gör att även energianvändningen minskar, då behovet att värma upp inkommande kallvatten minskar.

Läs mer…

Halvering på tio år

Berendsen har mätt redovisat sin vattenanvändning under lång tid. Senaste sammanställningen visar att företaget halverat sin vattenanvändning under tioårsperioden 2006-2016 och att man för första gången ligger under sju liter per kg tvättgods.

Läs mer…

Endast 8 liter per kilo tvätt

Textilias vattenförbrukning per tvättat kilo minskade med 16,5 % från 2009 till 2012. Idag ligger användningen på mycket låga 8 liter per kg tvätt.

Läs mer…

Tvätt i slutet system

Hr Björkmans har själva utvecklat ett slutet system där upp till 98 % av vattnet i tvättprocessen återanvänds, resten dunstar bort och ersätts med regnvatten som samlats upp från anläggningens stora takytor. Detta har resulterat i stora energi- och vattenbesparingar tillsammans med mindre utsläpp av förorenat vatten.

Läs mer…

Avhärdning och cirkulering på TvNo 

På TvNo i Norrköping avhärdas vattnet genom att låta allt produktionsvatten passera stora saltfilter. Tack vare avhärdningen kan textilier tvättas rena med en mindre mängd tvättmedel. Genom att vattnet från sköljningar i tvättrören används flera gånger i stället för att gå direkt ut i avloppet minskar även vattenförbrukningen.

Läs mer…