Hygien

Inom textilservicebranschen är hygien en nyckelfråga. Textilier ska inte bara se rena ut utan även uppfylla de hygienkrav som finns inom de områden där textilierna används. Detta är särskilt viktigt inom sjukvården, där tillgången till rena textilier för vårdpersonal och patienter är en viktig del i att förebygga infektioner.

Kampanj för ökad hygienmedvetenhet

Rent är inte hygieniskt – en slogan som ska sätta fokus på vikten av systematiskt hygienarbete för att säkerställa god hygien inom sektorer som livsmedel, vård och läkemedel.

Läs mer…

Temperaturen lägre än vi tror vid tvätt i hemmet

Råd och Rön har tidigare konstaterat att konsumenttvättmaskiner sällan kommer upp i de gradtal som tvättprogrammen utlovar. I ett 60-gradersprogram kan temperaturen många gånger ligga runt 45 grader.

Vid professionell tvätt av textilier som används inom vård/omsorg kontrolleras vattentemperaturen noggrant hela tiden så att plaggen tvättas i minst 70 grader i minst 10 minuter. De efterbehandlas sedan med ännu varmare ånga som ytterligare säkerställer hygienisk renhet. Under efterföljande transporter skyddas textilierna från smuts och bakterier.

Att tvätta i 60 grader i hemmet går därför inte att jämföra med en ständigt kontrollerad tvättprocess i ett professionellt tvätteri.

Läs mer…

Digitalisering möjliggör förbättrad hygienkontroll

I Elis anläggning i Ockebo har samtliga artik­lar som anläggningen hanterar märkts med RFID. Detta gör bland annat att tvätteriet kan påtala för kunden om textilier blir liggande länge, och därigenom riskerar att utsättas för smuts eller smitta. Mängden textilier som skickas till kunden kan anpassas nära nog exakt, vilket gör att Elis kan minska mängden nyproducerade textilier med över 30 %.

Läs mer…

Håll koll – och minska hygienriskerna

För att hjälpa kunder att få kunskap om hur länge olika plagg lagras innan användning har Textilia utvecklat appen HållKoll. RFID-chippet i kläderna kan då läsas av och direkt ge information om hur många dagar som gått sedan dess att plagget levererades från tvätteriet. Kunden kan sedan justera mängder, storlekar och leveranser utifrån detta och få en bättre matchning mellan behov och leverans.

Läs mer…

Tidsvinst när Rikstvätt löser arbetskläderna

Kraven på god hygien hos producenter av livsmedelsförpackningar är höga. På förpackningsföretaget Flextrus upplevdes en enorm tidsbesparing när Rikstvätt anlitades för att serva med arbetskläder och besöksrockar – samtidigt som upplägget säkrade en god hygien i anläggningen.

Läs mer…

Att tvätta kläder professionellt är säkrare än att tvätta i hemmet visar en stor europeisk studie

I en större europeisk studie tillfrågades yrkesverksamma i flera europeiska länder om deras rutiner vid tvätt av arbetskläder i hemmet. Undersökningen visade att problem med hygien och kontamination kan uppstå vid tvätt av arbetskläder i hemmet:

  • Trots att det är vida känt att höga temperaturer är bakteriedödande, föredrar många att tvätta i lägre temperaturer när de tvättar yrkeskläder i hemmet.
  • Endast en av fyra tillfrågade bekymrade sig om att smutsiga arbetskläder kan kontaminera privata kläder när de tvättas i hemmet.
  • Nära 60 % tvättar inte arbetskläder och privata kläder separat.

Läs mer…

Tvätteriförbundets auktorisering kontrollerar hygienen

Sveriges Tvätteriförbunds auktoriseringskontroll innehåller flera krav på hygienisk hantering av textilier. Här kontrolleras att kravet på temperatur och uppehållstid hålls, att smutsig och ren tvätt hanteras separat i tvättanläggningen och att hygienplaner finns och följs av alla anställda. Vid kontrollen görs även en bakterieanalys på tvättat gods, med hårda krav på mikrobiologisk renhet.

Läs mer…