Hygien

Inom textilservicebranschen är hygien en nyckelfråga. Textilier ska inte bara se rena ut utan även uppfylla de hygienkrav som finns inom de områden där textilierna används. Detta är särskilt viktigt inom sjukvården, där tillgången till rena textilier för vårdpersonal och patienter är en viktig del i att förebygga infektioner.

Temperaturen lägre än vi tror vid tvätt i hemmet

Råd och Rön har tidigare konstaterat att konsumenttvättmaskiner sällan kommer upp i de gradtal som tvättprogrammen utlovar. I ett 60-gradersprogram kan temperaturen många gånger ligga runt 45 grader.

Vid professionell tvätt av textilier som används inom vård/omsorg kontrolleras vattentemperaturen noggrant hela tiden så att plaggen tvättas i minst 70 grader i minst 10 minuter. De efterbehandlas sedan med ännu varmare ånga som ytterligare säkerställer hygienisk renhet. Under efterföljande transporter skyddas textilierna från smuts och bakterier.

Att tvätta i 60 grader i hemmet går därför inte att jämföra med en ständigt kontrollerad tvättprocess i ett professionellt tvätteri.

Läs mer…

Sollefteå kommun garanterar rena kläder genom Textilias försorg

Sedan 2016 har Sollefteå kommun erbjudit rena arbetskläder till personal inom äldreomsorg och hemtjänst. Genom cirkulationstvätt säkerställs att de skärpta hygienkraven på arbetskläder inom all äldreomsorg följs och att det alltid finns tillgång till rena arbetskläder på plats. Resultatet är både nöjdare arbetstagare och äldre.

Läs mer…

Att tvätta kläder professionellt är säkrare än att tvätta i hemmet visar en stor europeisk studie

I en större europeisk studie tillfrågades yrkesverksamma i flera europeiska länder om deras rutiner vid tvätt av arbetskläder i hemmet. Undersökningen visade att problem med hygien och kontamination kan uppstå vid tvätt av arbetskläder i hemmet:

  • Trots att det är vida känt att höga temperaturer är bakteriedödande, föredrar många att tvätta i lägre temperaturer när de tvättar yrkeskläder i hemmet.
  • Endast en av fyra tillfrågade bekymrade sig om att smutsiga arbetskläder kan kontaminera privata kläder när de tvättas i hemmet.
  • Nära 60% tvättar inte arbetskläder och privata kläder separat.

Läs mer…

Tvätteriförbundets auktorisering kontrollerar hygienen

Sveriges Tvätteriförbunds auktoriseringskontroll innehåller flera krav på hygienisk hantering av textilier. Här kontrolleras att kravet på temperatur och uppehållstid hålls, att smutsig och ren tvätt hanteras separat i tvättanläggningen och att hygienplaner finns och följs av alla anställda. Vid kontrollen görs även en bakterieanalys på tvättat gods, med hårda krav på mikrobiologisk renhet.

Läs mer…