Miljöcertifiering och utmärkelser

Allt fler svenska tvätterier arbetar med certifieringar som ett sätt att strukturera och kvalitetssäkra sitt miljöarbete. I flera fall har även textilservicebranschen mottagit utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete.

Lindström siktar på globala koldioxidneutrala alternativ till 2035

Målsättningen överensstämmer med att företaget också föresatt sig att vara ett av de mest hållbara företagen i branschen. För att säkerställa detta åtagande har Lindström anslutit sig till Science Based Targets -initiativet (SBTi), som kommer att verifiera att målen är i linje med den senaste klimatvetenskapen för att uppfylla Parisavtalets mål om en temperaturökning under1,5 grader Celsius jämfört med förindustriella nivåer.

Läs mer…

CWS får Ecovadis Silver -pris

CWS -gruppen har fått ett silverbetyg från EcoVadis, vilket placerar den bland de nio bästa företagen av jämförbara storlekar och branscher. EcoVadis ger en plattform där kriterier för styrning av miljö, social och ekonomi kontrolleras på ett sätt som möjliggör jämförelse mellan bolag.

Antalet Svanencertifierade tvätterier ökar

Svanens certifieringskriterier för textilservice innehåller bland annat krav kring energi, vatten och kemikalieförbrukning. Varie år sammanställer Sveriges Tvätteriförbund antalet certifierade anläggningar i sin hållbarhetsrapport.

Läs mer…

Rikstvätt i samarbete med hållbar stjärnkrog

Ägarna bakom PM & Vänner arbetar genuint med hållbarhetsfrågor och är certifierade av både Svanen, KRAV och tilldelades redan 2010 ”årets hållbara gastronomi” av White Guide. Krogen är en av få som har en stjärna i Guide Micheline. Kraven de ställt på Lindbytvätten för att få ekologiska, eleganta och unika textillösningar har varit stenhårda – och leveransen knivskarp!

Läs mer…

EMAS – Miljöledningssystem 

EMAS är EU-certifiering, baserad på ISO 14001, men som även kräver upprättande av en årlig miljöredovisning som också offentliggörs. Herr Björkmans Entrémattor tillhör ett av de totalt endast 49 svenska företag har erhållit EMAS-certifiering.

Läs mer…

Miljöstyrningsrådets hållbarhetspris 2012 gick till Textilia

Miljöstyrningsrådet belönar årligen ett företag som varit framgångsrika i att leverera miljöanpassade varor och tjänster producerade under etiskt riktiga förhållanden. 2012 gick priset till Textilia som enligt motiveringen är drivande i miljö och sociala frågor och utmanar marknaden till en mer hållbar utveckling.

Läs mer…

Textilia vinnare av Örebros miljöpris

Textilia utsågs 2012 till vinnare av Örebros miljöpris för sitt arbete med energieffektivisering, minskad vattenanvändning, hållbara transporter och sociala ansvarstagande.

Läs mer…

EU-pris till Herr Björkmans Entrémattor 

Herr Björkmans Entrémattor fick 2015 ta emot EMAS utmärkelse som National Pioneer.

Läs mer…