Vi skapar jobb

Textilservicebranschen skapar viktiga arbetstillfällen

Textilservicebranschen är en bransch med goda förutsättningar att erbjuda människor inträde på arbetsmarknaden. Kraven på avancerade kunskaper i svenska är ofta låga och textilservicebranschen kan således vara en viktig pusselbit i introduktionen av personer med utländsk bakgrund på den svenska arbetsmarknaden. Statistik från 2020 (senast tillgängliga data) visar att hälften inom yrkesgruppen ”maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning (8151)”, som inkluderar en stor del av dem som arbetar inom branschen (både som egenföretagare och anställda) är utlandsfödda. Detta innebär att andelen ökat med elva procentenheter sedan 2014.

Läs Tvätteriförbundets Hållbarhetsrapport

Textilservicebranschen tar ansvar för fortbildning av personal – E-Washboard

Utveckling av högteknologiska processer, digitalisering och ökat fokus på miljö och klimat är några starka trender inom textilservicebranschen som ställer allt högre krav på medarbetare.

Jut därför har en europeisk digital utbildningsplattform för textilservicebranschen tagits fram via det treåriga projektet som delfinansierats av EU via ERASMUS+.

Läs mer…

Svenska på arbetstid och arbetsrotation skapar integration och medarbetarhälsa i Ockelbo

I Elis tvätteri i Ockelbo har ca hälften av de anställda utländsk bakgrund och hela 12 språk finns representerade inom personalen. Tack vare en inhyrd SFI-lärare har medarbetarnas gemenskap förstärkts, samtidigt som en tydlig strategi där personalen roterar mellan olika arbetsuppgifter minskar risken för arbetsskador. Medarbetarnas psykiska och fysiska hälsa följs upp av forskare från Högskolan i Gävle och insatsen har tagits upp som ett gott exempel av IF Metall.

Läs mer…

Alla fick anställning efter lyckad utbildning hos Elis i Vara

Under 2017 genomförde Elis i samarbete med Arbetsförmedlingen i Vara och Eductus en rekryteringsutbildning riktad till nyanlända. 14 personer genomgick en åtta veckor lång utbildning där undervisning i yrkessvenska varvades med praktiska moment förlagda på Elis anläggning. Deltagarna fick även undervisning inom ergonomi, säkerhet, hygien och arbetsrättslig lagstiftning. Efter utbildningen erbjöds samtliga en sommaranställning med möjlighet till förlängning.

Kombinerar studier och tvätterijobb – för att komma in

Shiden flydde från Eritrea och kom till Sverige för tre år sedan. Via en praktikplats på Samhall kom han i kontakt med Textilias anläggning i Rimbo. En dag frågade han om det fanns chans att jobba i produktionen på anläggningen och idag har han arbetat kvällsskift på Textilia i snart ett år. Samtidigt fortsätter han sina studier i svenska, men det är på jobbet som han lär sig det svenska språket allra bäst.

Läs mer…

Praktik hos Elis ger snabbare språkinlärning i Ockelbo

Elis har under en längre tid samarbetat med Ockelbo kommun genom att erbjuda praktikplatser för nyanlända. Genom praktiken varvas studier på SFI med praktik där språket används vilket ger en snabbare språkinlärning. Praktiken ger även en inblick i det svenska arbetslivet, kollegor och referenser vid vidare arbetsansökningar. Kommunen hade inledningsvis svårt att hitta företag som ville ställa upp med att ta emot praktikanter. Berendsen har dock varit med från start och ser insatsen både som en del i ett viktigt samhällsengagemang samt ett sätt att hitta intressanta kandidater för framtida anställningar.

Läs mer…

Textilia vill anställa fler nyanlända

På tvätten i Rimbo jobbar cirka 170 personer från 30 olika länder och nyanlända är en del i företagets bemanningsstrategi.

Läs mer…

Från flykting till avdelningschef

Taif Hasan kom till Rimbo som flykting från Irak 2003. Året därpå fick han ett sommarvikariat på Textilia. Sedan dess har han gjort karriär inom företaget. För fyra år sedan utsågs han till avdelningschef. Tre av de sju avdelningscheferna på Textilias anläggning i Rimbo har utländsk bakgrund.

Elis Textil AB – en viktig pusselbit för integration i Ockelbo

Elis Textil AB skapar viktiga arbetstillfällen i Ockelbo. Företaget möjliggör även praktik och utbildning för många människor som står en aning längre från arbetsmarknaden och ökar därmed chansen att komma in. Enligt kommunstyrelsens ordförande är Elis en enormt viktig arbetsgivare i Ockelbo, och företagets ledning visar på socialt patos.

KTI expanderar och anställer nyanlända

KTI i Järfälla har givit flera nyanlända möjlighet till praktikplats och sedan fasta arbeten. KTI ser mångfald som en tillgång är övertygade om att medarbetare med olika bakgrunder, intressen och personligheter bidrar till en mer effektiv och hållbar verksamhet.

Läs mer…

De verkliga kostnaderna för tvätt av arbetskläder i hemmet

Att låta de som arbetar inom vård och omsorg själva sörja för tvätt av arbetskläder kan tyckas som en billig lösning. Därför gäller det att ta reda på de verkliga kostnaderna innan man som arbetsgivare gör sitt val. Enligt en nyligen genomförd undersökning uppgår kostnaden för komplett service (inklusive logistik) med arbetskläder för en person till ca 2 500 kr vid anlitande av professionella aktörer för leasing av kläder och tvättning. Om personalen själva tvättar kommer totalkostnaden delvis att bero på personalens lönenivåer. Enbart materialkostnaden (dvs. kläderna i sig) kostar drygt 1 000 kr per arbetstagare och år. Kostnaderna för tvättkemikalier, el och vatten uppgår till drygt 400 kr. Uppgår övriga kostnader till 1 100 kr mer per år, så är anlitandet av professionell aktör det ekonomiskt sett mest fördelaktiga.

Läs mer…