Professionell textilservice

Lindström Group Sustainability Calculator 

Vet du hur det skiljer sig att tvätta hemma jämfört mot en industriella tvättprocess? För att hjälpa upphandlare har Lindström Group tagit fram en kalkylator som visar besparingar av energi, vatten, tvättmedel och klimatpåverkan vid användning av professionell textilservice jämfört med tvätt i hemmet. 

Läs mer…

Att tvätta kläder professionellt är både säkrare och mer miljövänligt än att tvätta i hemmet. Det visar en stor europeisk studie. 

I en större europeisk studie tillfrågades yrkesverksamma i flera europeiska länder om deras rutiner vid tvätt av arbetskläder i hemmet. Undersökningen visade att problem med hygien och kontamination kan uppstå vid tvätt av arbetskläder i hemmet.

Läs mer…

  • Trots att det är vida känt att höga temperaturer är bakteriedödande, föredrar många att tvätta i lägre temperaturer när de tvättar yrkeskläder i hemmet.
  • Endast en av fyra tillfrågade bekymrade sig om att smutsiga arbetskläder kan kontaminera privata kläder när de tvättas i hemmet.
  • Nära 60% tvätar inte arbetskläder och privata kläder separat.

Undersökningen visade även att tvätt i hemmet ofta görs med långt lägre miljömedvetenhet än vid professionell textilservice:

Läs mer…

  • 30-40% av de tillfrågade visste inte vilken energiklass deras tvättmaskin hade.
  • 60-70% av de tillfrågade visste inte vilken energiklass deras torktumlare hade
  • 90% av de tillfrågade visste inte om deras tvättmaskins vattenförbrukning.
  • 60% av de tillfågade satte igång tvättmasinen även om den inte var helt full.
  • Mer än hälften av de tillfrågade följde inte doseringsinstruktionerna för tvättmedel och mer än en tredjedel mätte inte mängden tvättmedel de förbrukar alls.

Källa: ETSA – European Textile Services Association