Innovation och cirkulär ekonomi

Textilservicebranschens affärsmodell är cirkulär ifrån grunden. Genom att satsa på högkvalitativa textilier som kan tvättas och lagas i effektiva anläggningar och användas om och om igen, kan resursanvändningen minimeras. 

Lindström Group skapar alternativ till plastpåsen

Under 2018 tog Lindström Group fram en tvättbar påse som kan användas i finsk handel. Påsen erhålls mot en liten depositionsavgift i allt fler finska butiker. Smutsiga eller skadade påsar kan lämnas in för tvätt och reparation – en service som Lindström Group står för.

Läs mer…

Berendsen och Södra i unikt samarbete för storskalig textilåtervinning

Berendsen har tillsammans med skogsbolaget Södra ingått ett samarbete som förväntas revolutionera framtidens återvinning av textilier, genom att möjliggöra storskalig materialåtervinning av blandfiber. Södra kommer starta med att återvinna 30 ton textilier i år, men målsättningen är att snabbt komma upp i volymer om 25 000 ton per år. 

Läs mer…

Låt patienterna gå hem och kläderna stanna kvar!

Att patienter skickas hem i sjukhuskläder är en bidragande orsak till det stora klädsvinnet inom vård och omsorg. Textilia har därför tagit fram ett särskilt Hemgångspaket så att patientkläderna stannar på sjukhuset där de behövs.

Läs mer…

Miljösmart ljuddämpning från återvunna textilier

Tvätteriet i Allingsås har tillsammans med en rad andra aktörer tagit fram ett innovativt material för ljuddämpning som kan ersätta minerala material. 

Läs mer…

Textilia investerar i Re:newcell

Re:newcell använder textilavfall som en resurs. De har utvecklat en unik metod för att återvinna gamla textilier till att bli textilmassa. Massan omvandlas sedan till textilfibrer och på så sätt skapar re:newcell ett cirkulärt flöde, med stora vinster för miljö och klimat som resultat. Textilia stöttar utvecklingen genom att bli delägare. 

Läs mer… 

Cirkulära Tvätterier – Vinnovafinansierat projekt för innovativa samarbeten

Textilia har tillsammans med företaget Stormie Poodle utvecklat en ny affärsmodell textilier som är uttjänta för en typ av användning sys om till nya plagg och leasas till nya kundgrupper. 

Läs mer…