Innovation och cirkulär ekonomi

Textilservicebranschens affärsmodell är cirkulär från grunden. Resursanvändningen kan minimeras genom att satsa på högkvalitativa textilier som kan tvättas och lagas i effektiva anläggningar samt användas under lång tid. 

Textilia partner i NEST för morgondagens innovatörer

NEST – New Entrepreneurship for a Sustainable Textile industry sammanför textilindustrin med andra branscher för ökad hållbarhet. Textilia deltar som industripartner för att sporra entreprenörer till innovativa lösningar.

Läs mer…

Textilia vänder på steken – cirkularitet är standard

Upcy-konceptet är från och med 2022 en integrerad del i Textilias tjänstekoncept och behöver inte specifikt efterfrågas av kunder. För Textilia är detta en viktig del i att nå 100 % återanvändning av textilier till 2025.

Läs mer…

Rikstvätt Bengtsfors entrémattor blir nya material

Genom att engagera sig i ett lokalt återbrukscenter har Rikstvätt i Bengtsfors utvecklat ljudisolerande skärmväggar av kasserade entrémattor.

Läs mer…

Elis når mål om 50 % hållbara textilier 

Till hållbara textilier räknar Elis miljömärkta produkter eller produkter med minst 50 % fiber som är återvunna, ekologiska eller biosyntetiska samt bomull från Better cotton initiative.

Läs mer…

Textilia når mål om hållbara textilier med råge

År 2022 var hela 29 % av Textilias inköpta kläder miljömärkta eller producerade av alternativ till bomull och polyester. Målet om minst 25 % hållbara textilier senast år 2025 nåddes därmed flera år i förväg.

Läs mer…

Det mest hållbara plagget hänger redan i din garderob 

Denna slogan har Elis tagit fasta på när de skapat sitt Re:Use-lager. Där lagras och underhålls textilier som kan användas av nya kunder. Lagret minskar behovet av nya inköp och ger kunder en mer hållbar leverans.

Läs mer…

Kasserade arbetskläder cirkuleras i samarbete mellan designers och textilservicebranschen

Beskow von Post samverkar med flera stora aktörer inom textilservicebranschen, bland annat Textilia och Elis, för att ge textilier nytt liv. I ett nyligen inlett samarbete med Elis används arbetskläder som råvara till nya textilier.

Läs mer…

 

Tareq Taylors cirkulära stekpanna i cirkulär förpackning från Elis

Uttjänta hotellörngott från Elis får nytt liv som skyddande påsar för Tareq Taylors cirkulära stekpanna ONEPan. 

Läs mer…

Allt textilavfall gick till Textilia Upcy

Inom konceptet Textilia Upcy upcyclas utsorterade textilier till nya plagg som kan användas igen av Textilias kunder. Textilia har sedan hösten 2020 skickat alla kasserade textilier från tvätteriet i Karlskrona till en uppsamlingscentral i Danmark, där materialet sorteras så att nya produkter kan tillverkas i anlitade sömnadsstudios i Litauen och Rumänien.

Läs mer…

Tydliga målsättningar kring cirkulära textilier i branschen

Allt fler textilserviceföretag sätter tydliga mål kring cirkularitet. Elis Sverige har antagit ett mål om att alla kasserade textilier ska gå till återbruk eller materialåtervinning år 2030. År 2020 låg andelen material till återvinning av fibrer samt återbruk på 24 %.

Läs mer…

Spöknät och avfall blir nya entrémattor

Textilluggen i Elis Sveriges entrémattor har sedan 2017 bestått till 50 % av återvunna PET-flaskor. Under 2020 ökade denna andel till 100 %. Entrémattorna består även av Econyl® som utvinns från bland annat spöknät från haven och industriavfall.

Läs mer…

Gamla arbetskläder blir nya genom Cirkulära Tvätterier

Genom det Vinnovafinansierade projektet Cirkulära Tvätterier har utgallrade arbetskläder från Sophiahemmet sytts om till nya kläder, som återigen kan användas av de anställda. Kläderna sys upp av Sigtuna Hantverkshus, ett socialt företag där personer som står långt ifrån arbetsmarknaden får arbetsträna och arbeta.

Läs mer…

Textilier som blir bildörrar premieras av Textilia

Textilia delar varje år ut ett hållbarhetsstipendium till företag/personer som bidragit till att göra branschen mer hållbar. År 2021 hette stipendiaten Martin Maher som i sitt examensarbete har utvecklat en förardörr av bio-kompositmaterial bestående av textilier och kolfiber. Detta är ett viktigt steg mot att i framtiden kunna ersätta aluminium och stål i tillverkning av bilar med bio-komposit av textil.

Läs mer…

Cirkulära pantkassar nyhet hos Lindström 

Lindströms är först ut i Sverige med att erbjuda uthyrning av shoppingkassar i tyg till detaljhandeln. Kassarna är producerade av utrangerade kvalitetstextilier. Kunderna kan när som helst lämna in en trasig eller smutsig kasse för tvätt och reparation. På det sättet håller kassarna länge och på fyra år kan en av våra pantkassar ersätta minst 400 plastpåsar, utifrån att en barnfamilj i genomsnitt använder två plastpåsar i veckan, vilket innebär 416 plastpåsar under fyra års tid.

Läs mer…

Vividye vinnare av Textilias Hållbarhetsstipendium 2020

Logotyper på textilier minskar möjligheten till återanvändning och återvinning. Därför är Vividyes pigmentbaserade färgningsteknologi ett viktigt steg mot cirkulära textilflöden. Till skillnad från existerande färgningsprocesser som används i textilindustrin idag är Vividye designad för att underlätta borttagningen av färg på textilier utan att skada materialets fibrer. Textilierna kan tvättas som vanligt i tvättmaskin, när färgen och trycket/mönstret önskas tas bort användas Vividyes unika tvättmedel.

Läs mer…

Automatisk textilsortering i samarbete med textilservicebranschen

Siptex är världens första storskaliga anläggning där textilier sorteras efter färg och fibersammansättning med hjälp av nära-infrarött ljus, vilket gör det möjligt att hantera stora flöden och producera textilfraktioner som är anpassade för olika återvinningsprocesser. Anläggningen samarbetar med flera aktörer inom textilservicebranschen, bland andra Textilia och Elis.

Läs mer…

100 000 vårdbyxor av återvunna PET-flaskor

Under 2019 valde Region Sörmland, i dialog med Elis, vårdbyxor av 65 % återvunnen polyester från PET-flaskor och industriellt fiberavfall och 35 % bomull. Med dessa byxor minskas utsläppen av växthusgaser med 30 % jämfört med jungfrulig polyester, energiförbrukningen reduceras med över 45 % och vattenförbrukningen med nästan 20 %.

Läs mer…

Textilia och Södra i samarbete för textilåtervinning

Skogsbolaget Södra samlar in vita, kasserade textilier från Textilias tvätterier. Textilavfallet går in i Södras process OnceMore™ och blir tillsammans med ved från hållbart brukade svenska skogar ett nytt råmaterial (viskos eller lyocell), redo att återanvändas i värdekedjan.

Läs mer….

Leftover – återvunna textilier blir designade tygkassar

I projektet förädlar Textilia kasserade textilier från tvätterier till tygkassar designade av Klaus Samsoe. Kassarna tillverkas i Rumänien.

Läs mer….

Elis dispenserserie erhåller Cradle to Cradle-certifiering

Cradle to Cradle strävar efter att implementera återvinningsaspekten redan från början i design- och tillverkningsprocesser. Elis Lines dispensrar kan återanvändas eller återvinnas till nytt råmaterial, som i sin tur kan används för att tillverka plastprodukter som hinkar och blomlådor.

Läs mer…

ReusedRemade i cirkulärt samarbete med den svenska textilservicebranschen

Hotellakan har ofta hög kvalitet och kan därför återanvändas även efter det att de inte längre kan användas i hotellsängar. ReusedRemade samarbetar med CWS, Rikstvätt, Lindström Group och Elis och kan använda ca 85 % av kasserade lakan för att sy upp slitstarka tygpåsar med vackra tryck.

Läs mer…  

Lindström Group skapar alternativ till plastpåsen

En shoppingkasse som kunder betalar en depositionsavgift för och som kan lämnas tillbaka till butik för tvätt och lagning. Det är tanken bakom Lindström Groups Pantkasse. Den har använts i finsk handel sedan 2018 och finns nu även på den svenska marknaden.

Läs mer…

Elis och Södra i samarbete för storskalig textilåtervinning

Elis har tillsammans med skogsbolaget Södra ingått ett samarbete som förväntas revolutionera framtidens återvinning av textilier, genom att möjliggöra storskalig materialåtervinning av blandfiber. Södra kommer starta med att återvinna 30 ton textilier i år, men målsättningen är att snabbt komma upp i volymer om 25 000 ton per år. 

Läs mer…

Låt patienterna gå hem och kläderna stanna kvar!

Att patienter skickas hem i sjukhuskläder är en bidragande orsak till det stora klädsvinnet inom vård och omsorg. Textilia har därför tagit fram ett särskilt Hemgångspaket så att patientkläderna stannar på sjukhuset där de behövs.

Läs mer…

Miljösmart ljuddämpning från återvunna textilier

Tvätteriet i Alingsås har tillsammans med en rad andra aktörer tagit fram ett innovativt material för ljuddämpning som kan ersätta minerala material.

Läs mer…

Textilia investerar i Re:newcell

Re:newcell använder textilavfall som en resurs. De har utvecklat en unik metod för att återvinna gamla textilier till att bli textilmassa. Massan omvandlas sedan till textilfibrer och på så sätt skapar Re:newcell ett cirkulärt flöde, med stora vinster för miljö och klimat som resultat. Textilia stöttar utvecklingen genom att bli delägare. 

Läs mer… 

Cirkulära Tvätterier – Vinnovafinansierat projekt för innovativa samarbeten

Textilia har tillsammans med företaget Stormie Poodle utvecklat en ny affärsmodell. Textilier som är uttjänta för en typ av användning sys om till nya plagg och leasas till nya kundgrupper.

Läs mer…