Innovation och cirkulär ekonomi

Textilservicebranschens affärsmodell är cirkulär ifrån grunden. Genom att satsa på högkvalitativa textilier som kan tvättas och lagas i effektiva anläggningar och användas om och om igen, kan resursanvändningen minimeras. 

Automatisk textilsortering i samarbete med textilservicebranschen

Siptex är världens första storskaliga anläggning där textilier sorteras efter färg och fibersammansättning med hjälp av nära-infrarött ljus, vilket gör det möjligt att hantera stora flöden och producera textilfraktioner som är anpassade för olika återvinningsprocesser. Anläggningen samarbetar med flera aktörer inom textilservicebranschen, bland andra Textilia och Berendsen. 

Läs mer…

100 000 vårdbyxor av återvunna PET-flaskor

Under 2019 valde Region Sörmland i dialog med Berendsen vårdbyxor av 65 % återvunnen polyester från PET-flaskor och industriellt fiberavfall och 35 % bomull. Med dessa byxor minskas utsläppen av växthusgaser med 30 % jämfört med jungfrulig polyester, energiförbrukningen
reduceras med över 45 % och vattenförbrukningen med nästan 20 %.

Läs mer…

Textilia och Södra i samarbete för textilåtervinning

Skogsbolaget Södra samlar in vita, kasserade textilier från Textilias tvätterier. Textilavfallet går in i Södras process OnceMore™ och blir tillsammans med ved från hållbart brukade svenska skogar ett nytt råmaterial (viskos eller lyocell), redo att återanvändas i värdekedjan.

Läs mer….

Leftover – återvunna textilier blir designade tygkassar

I projektet förädlar Textilias ägare DFD kasserade textilier från tvätterier till tygkassar designade av Klaus Samsoe. Kassarna tillverkas i Rumänien.

Läs mer….

Berendsens dispenserserie erhåller Cradle to Cradle certifiering

Cradle to Cradle strävar efter att implementera återvinningsaspekten redan från början i design- och tillverkningsprocesser. Berendsen Lines dispensrar kan återanvändas eller återvinnas till nytt
råmaterial, som i sin tur kan används för att tillverka plastprodukter som hinkar och blomlådor.

Läs mer…

ReusedRemade i cirkulärt samarbete med den svenska textilservicebranschen

Hotellakan har ofta hög kvalitet och kan därför återanvändas även efter det att de inte längre kan användas i hotellsängar. ReusedRemade samarbetar med CWS boco, Rikstvätt, Lindström Group och Berendsen och kan använda ca 85 % av kasserade lakan för att sy upp slitstarka tygpåsar med vackra tryck. 

Läs mer…  

Lindström Group skapar alternativ till plastpåsen

En shoppingkasse som kunder betalar en depositionsavgift för och som kan lämnas tillbaka till butik för tvätt och lagning. Det är tanken bakom Lindström Groups Pantkasse. Den har använts i finsk handel sedan 2018 och finns nu även på den svenska marknaden.

Läs mer…

Berendsen och Södra i samarbete för storskalig textilåtervinning

Berendsen har tillsammans med skogsbolaget Södra ingått ett samarbete som förväntas revolutionera framtidens återvinning av textilier, genom att möjliggöra storskalig materialåtervinning av blandfiber. Södra kommer starta med att återvinna 30 ton textilier i år, men målsättningen är att snabbt komma upp i volymer om 25 000 ton per år. 

Läs mer…

Låt patienterna gå hem och kläderna stanna kvar!

Att patienter skickas hem i sjukhuskläder är en bidragande orsak till det stora klädsvinnet inom vård och omsorg. Textilia har därför tagit fram ett särskilt Hemgångspaket så att patientkläderna stannar på sjukhuset där de behövs.

Läs mer…

Miljösmart ljuddämpning från återvunna textilier

Tvätteriet i Allingsås har tillsammans med en rad andra aktörer tagit fram ett innovativt material för ljuddämpning som kan ersätta minerala material. 

Läs mer…

Textilia investerar i Re:newcell

Re:newcell använder textilavfall som en resurs. De har utvecklat en unik metod för att återvinna gamla textilier till att bli textilmassa. Massan omvandlas sedan till textilfibrer och på så sätt skapar re:newcell ett cirkulärt flöde, med stora vinster för miljö och klimat som resultat. Textilia stöttar utvecklingen genom att bli delägare. 

Läs mer… 

Cirkulära Tvätterier – Vinnovafinansierat projekt för innovativa samarbeten

Textilia har tillsammans med företaget Stormie Poodle utvecklat en ny affärsmodell textilier som är uttjänta för en typ av användning sys om till nya plagg och leasas till nya kundgrupper. 

Läs mer…