Energieffektivisering och förnybar energi

 

Ett aktivt arbete för energieffektivisering har pågått inom branschen under många år. En övergång till mer energieffektiva maskiner och processer sker kontinuerligt. Dessutom satsar allt fler aktörer på att byta från fossila till förnybara bränslen. Medlemsföretagen har höga ambitioner. Bland annat använder Textilia sedan 2011 endast el märkt med Bra miljöval och företagets samtliga enheter har uppvärmning och ångproduktion baserad på förnyelsebar energi.

Rikstvätt Lima vågade satsa på energieffektivisering

Trots osäkerheten i sviterna av pandemin vågade Rikstvätt Lima satsa på nya energieffektiva manglar, vilket kraftigt minskar energiförbrukningen.

Läs mer…

Brand ledde till minskad klimatpåverkan

Efter en större brand 2015 gjordes stora förändringar vid Södra Vanadistvätten. Idag har energiförbrukningen minskat med en fjärdedel och biobränsle har ersatt olja. Dessutom har förändringen lett till kostnadsminskningar.

Läs mer…

Textilia klimatneutrala 2035

Textilia mäter kontinuerligt sina klimatutsläpp. 2018 låg dessa på 0,16 kg CO2-ekv./tvättade textilier, och ska ner till 0 kg år 2035. Detta kommer ske med minskad stödbränsleanvändning och ökad mängd förnybart bränsle i transporterna.

Läs mer…

Elis elektrifierar

Under 2018 köpte Elis in sina första el- och hybridfordon. Elis har även beviljats stöd från Klimatklivet för att installera ett antal laddningspunkter för fordon på utvalda anläggningar.

Läs mer…

TvNo når målet om fossilfrihet

Under våren 2018 nådde TvNo målet att vara 100 % fossilfria. Övergången till biobränsle i fordon påbörjades redan 2009. Sedan 2012 används pellets för ångproduktion. 2018 kunde bränslet i reservpannan, som används vid sträng kyla och avbrott i pelletspannan, bytas ut till biogasol. Innan övergången till förnyelsebara bränslen så släppte TvNo ut årligen ca 2 600 ton CO2-ekv.

Läs mer här…

Stora kliv framåt i klimatarbetet genom energikonvertering

Fem företag i textilservicebranschen har erhållit sammanlagt över 12 miljoner kronor i stöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet för att minska sin klimatpåverkan genom energikonvertering. Insatserna gör att utsläppen av CO2-ekv. från dessa anläggningar minskar med flera hundra ton per år under lång tid framåt.

Läs mer här…

Klimatreduktion i tre nivåer – Textilias erbjudande till kund

Att kunna erbjuda kunden ett tydligt kvitto på sitt miljöengagemang är viktigt. Det har Textilia tagit fasta på i sitt koncept för Klimatneutral Textilservice. Där jobbar Textilia tillsammans med kunden för ta ett större grepp om textilservicens miljöpåverkan. Tjänsten är uppbyggd på tre nivåer; Klimatmedveten (Brons), Klimatsmart (Silver) och Klimatneutral (Guld).

Läs mer här…

Ännu renare tvätt mer biogas

Från och med juli 2017 har Elis Textil Service bytt ut naturgas mot biogas på ett antal tvätterier i landet. I ett första skede sker bytet på Berendsens anläggningar i Arlöv, Limhamn, Helsingborg, Torup och Angered. Genom att byta från naturgas till biogas på dessa anläggningar räknar Elis med att kunna reducera koldioxidutsläppen med över 3100 ton per år, vilket motsvarar över 700 flygresor till Thailand.

Läs mer…

Hr Björkman snart självförsörjande på energi

Hr Björkmans Entrémattors tvätteri i Arlöv producerar ca 50% av den el som används genom solceller som monterats på anläggningens tak. Uppvärmning, torkprocess samt transportbilar drivs med hjälp av biogas.

Läs mer…

Svanencertifiering ledde till kraftig utsläppsreduktion 

När Bröderna Fraimans tvätteri i Bålsta skulle Svanenmärka verksamheten minskade de sina CO2-utsläpp med mer än 75%. Detta skedde främst genom konvertering från eldningsolja till RME (rapsmetylester) samt en beteendeförändring hos personalen, som idag optimerar maskinernas fyllnadsgrad och stänger av apparater när de inte är i bruk.

Läs mer…

Kraftigt reducerade klimatutsläpp från KåpiTvätt

KåpiTvätts byte från gasol till pellets minskade CO2-utsläppen med 990 ton per år. Dessutom har företagets energieffektivisering av ånga minskat energianvändningen med 27%.

Läs mer…

JD Tvätten värmeväxlar

Värmeväxling har gjort att företaget är självförsörjande på varmvatten sedan 2013.

Läs mer…

JD Tvätten byter olja mot pellets 

Bytet från oljepanna till pelletspanna minskade företagets utsläpp med 90%.

Läs mer…

Värmeväxling av utgående varmvatten på TvNo

På TvNo i Norrköping passerar numera retur av varmvattnet en värmeväxlare för att värma upp inkommande kallt vatten vilket sparar energi och minskar tvätteriets klimatpåverkan.

Läs mer…

Sahlins i Tomelilla satsar på förnybar energi 

På Sahlins anläggning i Skånska Tomelilla har solceller lagts på produktionsanläggningens tak. Dessutom hämtas en stor del av värmen som används för uppvärmning av varmvatten och lokaler från bergvärme.

Läs mer…

Från gasol till pellets i TvNo

TvNo i Norrköping bytte 2012 från gasol till pellets och minskade koldioxidutsläppen med 2500 ton per år. Den installerade träpulverbrännaren möjliggör flexibel förbränning och optimering av den interna energiproduktionen. Investeringen återbetalar sig på 5 år.

Läs mer…

Klimatpåverkan minskar från textilservicebranschen

Enligt den europeiska intresseorganisationen för professionella tvätterier (ETSA) minskade klimatpåverkan från branschen med 7% under perioden 2007-2011.

Läs mer…

Tvätteriet Alingsås minskar utsläppen genom att konvertera panna

Tvätteriet Alingsås har konverterat sin gasolpanna till pellets, för att slippa användningen av den fossila gasen. Därmed minskas utsläppen av koldioxid med närmare 1 500 ton koldioxid per år.

Läs mer…

I Västervik har olja bytts mot pellets

2,5 ton pellets i timmen ersätter 300 kubikmeter olja per år efter en konvertering 2014. Pannan ger en besparing på 1,8 miljoner kronor om året i driftkostnad och minskar utsläppen av koldioxid med 800 ton per år.

Läs mer…

Tvätteriet i Fredriksberg byter till pellets

Genom konverteringen till pelletspanna behöver tvätteriet inte längre förbränna 300 kubikmeter olja om året.

Läs mer…

CWS satsar på pellets

På CWS Märsta/Stockholm har en pelletspanna med en effekt av 5000 kWh installerats och lett till en minskning av CO2-utsläpp som kan jämföras med omkring 17 000 kylskåp per år.

Läs mer…

Lindström med fokus på energieffektivisering

Till år 2020 ska Lindströms energianvändning minska med 6%. Målsättningen ska nås dels genom energieffektivisering i de lokaler som företaget använder och dels genom värmeåtervinning i tvättprocessen. Insatser görs i Sverige så väl som i andra länder där företaget är verksamt.