Hållbarhet

Ekologisk hållbarhet är en prioriterad fråga för textilservicebranschen. Många svenska tvätterier visar på stort ansvarstagande i miljöfrågor och kan visa på kraftigt reducerad energi-, vatten- och kemikalieanvändning. WECO-nyckeltalen (Water, Electricity, Chemicals, Oil/Gas) följs ofta noga och effektiviseringar ger både miljömässiga och ekonomiska vinster.

För att uppmärksamma eldsjälar som arbetar för ökad hållbarhet inom textilservicebranschen delar Sveriges Tvätteriförbund varje år ut ett hållbarhetspris. Mer om hållbarhetspriset hittar du här.

2023 Anders Thorgaard, Textilia

2022 Jonny Hägerström, TvNo och Henry Escola, Scandbio 

2021 Peter Streijffert, entreprenör på Lindbytvätten på Öland

2020 Jonas Olaison, Textilia och Lina K Wiles, Elis(f.d. Berendsen)

2019 Schlemon Athoraya, Örebro-Tvätt, och Kent Pettersson, KåPI Tvätt i Bengtsfors

2018 Carl-Johan Björkman, Hr Björkmans Entrémattor

2017 Pia Bergman, Skatteverket

Läs mer om branschens miljöarbete i Sveriges Tvätteriförbunds Hållbarhetsrapporter.

I rullistan under Hållbarhet hittar du mer information om Sveriges Tvätteriförbunds medlemmars hållbarhetsarbete inom områden som transporter, vattenanvändning, energi och klimat.

Klimatpåverkan från professionell tvätt av arbetskläder uppmätt 

Enligt beräkningar uppgår utsläppen av koldioxid för produktion och ett års tvätt av arbetskläder för en arbetstagare till 46 kg koldioxid. Detta är ungefär lika mycket som att köra en personbil 30 mil.

Läs mer…

Konsumenter är ovetande om sin miljöpåverkan när arbetskläder tvättas i hemmen 

En undersökning gjord av GfK visar att tvätt av arbetskläder i hemmet ger större miljöpåverkan än professionell tvätt. Den främsta anledningen är att konsumenter inte optimerar användningen av tvättutrustning på samma sätt som man gör i ett professionellt tvätteri.

Läs mer…