Hållbarhet

Ekologisk hållbarhet är en prioriterad fråga för textilservicebranschen. Många svenska tvätterier visar på stort ansvarstagande i miljöfrågor och kan visa på kraftigt reducerad energi, vatten och kemikalieanvändning. WECO-nyckeltalen (Water, Electricity, Chemicals, Oil/Gas) följs ofta noga och effektiviseringar ger både miljömässiga och ekonomiska vinster.

För att premiera aktörer som arbetar för ökad hållbarhet inom Textilservicebranschen delar Sveriges Tvätteriförbund varje ut år ett hållbarhetspris. Tidigare vinnare av detta pris kan du läsa om här.

2020 Jonas Olaison, Textilia och Lina K Wiles, Berendsen (Elis)

2019 Schlemon Athoraya, Örebro-Tvätt, och Kent Pettersson, KåPI Tvätt i Bengtsfors

2018 Hr Björkmans Entrémattor AB

2017 Pia Bergman, Skatteverket

Läs mer om branschens miljöarbete i Sveriges Tvätteriförbunds Hållbarhetsrapport 2019.

Särredovisad miljöavgift

Textilserviceföretaget Berendsen ser det som självklart att hela tiden ligga i framkant och agera förebyggande i sitt miljöarbete. De kostnader detta medför bärs fullt ut av företaget och för att tydliggöra vad detta arbete innebär använder sig Berendsen av en miljöavgift. Avgiften särredovisas mot kund, vilket enligt företaget är ett pedagogiskt hjälpmedel som både belyser kostnaderna och de arbetsinsatser som görs på ett transparent sätt.

Läs mer…

Klimatpåverkan från professionell tvätt av arbetskläder uppmätt 

Enligt beräkningar uppgår utsläppen av koldioxid för produktion och ett års tvätt av arbetskläder för en arbetstagare till 46 kg koldioxid. Detta är ungefär lika mycket som att köra en personbil 30 mil.

Läs mer…

Konsumenter är ovetande om sin miljöpåverkan när arbetskläder tvättas i hemmen 

En undersökning gjord av GfK visar att tvätt av arbetskläder i hemmet ger större miljöpåverkan än professionell tvätt. Den främsta anledningen är att konsumenter inte optimerar användningen av tvättutrustning på samma sätt som man gör i ett professionellt tvätteri.

Läs mer…