Den svenska textilservicebranschen

Den svenska textilservice-
branschen

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I DET TYSTA

Den svenska textilservicebranschen består av cirka 300 företag som tillsammans har omkring 5000 medarbetare. I många fall handlar det om mindre, familjeägda företag.

Textilservicebranschen ser till att många svenskar varje dag får rena textilier i hotellrum, kan torka av sina skor i bibliotekets entré och få rena lakan efter en operation. Branschen skapar komfort och nytta genom ett arbete som sker i det tysta – ofta tänker vi inte på de tjänster som utförs av tvätterier, men vi skulle alla sakna dem om de plötsligt försvann.

RUTINER FÖR HYGIENISERING 

Textilservicebranschens arbete innebär också minskade risker för smittspridning i samhället. Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 om arbetskläder anger att arbetskläder ska användas inom vård och omsorg. Att anlita professionella tvätterier med kvalitetssäkrade processer för att tillhandahålla dessa arbetskläder, är en förutsättning för att garantera att intentionen i föreskriften uppnås.

ENKLA GRÖNA JOBB

Tvätterier bidrar till viktiga samhällsfunktioner – men även till en hållbar samhällsutveckling genom att skapa många arbetstillfällen, vara en engagerad kraft i lokalsamhällen samt genom att ta ett stort miljöansvar. Flera tvätterier samarbetar med universitet och högskolor för att hitta innovativa sätt att ytterligare optimera tvättprocesser eller för vattenrening. På senare år har mycket hänt inom textilåtervinning, och tvätterier är en mycket viktig länk i arbetet att ta fram nya, hållbara material av uttjänta textilier eller alternativa fibrer.

TEXTILSERVICEBRANSCHEN.SE

På textilservicebranschen.se har vi samlat information om den svenska tvätteriservicebranschens arbete med miljöfrågor, samhällsengagemang, hygien, innovation och cirkulär ekonomi. Här hittar du även en hel del rapporter och material. 

SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUND

Sveriges Tvätteriförbund är den svenska textilservicesektorns branschorganisation och representerar medlemmar inom både konsumenttvätt och industriell tvätthantering. Tvätteriförbundet bedriver ett kontinuerligt arbete för en innovativ och konkurrenskraftig tvätterinäring. Vi välkomnar medlemmar oavsett ägande, såväl landsting/region, stat, kommun, stora internationella koncerner och familjeägda verksamheter. Förbundets auktoriseringsprocess är opartisk och garanterar hög kvalitet.

Den svenska tvätteribranschen består av cirka 300 företag som tillsammans har omkring 5000 medarbetare.

Tvätterierna är i stor utsträckning småföretag; över 80 % av branschens företag har tio medarbetare eller färre.

Omkring 30 % av de som arbetar inom branschen har endast förgymnasial utbildning.

Ca 55 % av maskinoperatörerna i tvätteribranschen är kvinnor. Trenden går mot en allt jämnare könsfördelning inom branschen.

Informationsfilm

Auktoriserad professionell textilhantering

T-märket får endast användas av Sveriges Tvätteriförbunds auktoriserade medlemmar. Att vara ett auktoriserat tvätteri innebär att verksamheten lever upp till förbundets krav inom ett antal olika områden, vilket är en garant för att verksamheten utförs etiskt, miljömässigt hänsynsfullt och med hög kvalitet.

Förbundets auktoriseringsprocess består av två delar som du kan läsa mer om genom att följa länken nedan.

företag

medarbetare

%

är max 10 anställda

Tvätterier skapar jobb

Taif Hasan kom till Rimbo som flykting från Irak 2003. Året därpå fick han ett sommarvikariat på Textilia. Sedan dess har han gjort karriär inom företaget. För fyra år sedan utsågs han till avdelningschef. Tre av de sju avdelningscheferna på Textilias anläggning i Rimbo har utländsk bakgrund.

Foto: www.d-v-c.net Stefan Wendt

Nyhet #2

Många företag inom branschen visar ett stort samhällsengagemang genom att stötta ideella initiativ och välgörenhet – allt ifrån lokala idrottsföreningar till människor i nöd.

Satsnings på energieffektivisering

Ett aktivt arbete för energieffektivisering har pågått inom branschen under många år. En övergång till mer energieffektiva maskiner och processer sker kontinuerligt. Dessutom satsar allt fler aktörer på att byta från fossila till förnybara bränslen. Flera av de största företagen i branschen har visat på höga ambitioner.

Foto: www.d-v-c.net Stefan Wendt